Puppy’s Maggie-Vidar 6 weken oud

Tussen de buitjes door gaan de pups graag buiten spelen, het zijn al echte belhamels…