Noah From Marrax Place

Born 07-03-2014

L.O.S.H. : 1092675

HD A,ED 0, DNA proven

Breeding license test KMSH 05-03-2016


Noah is een veelbelovende jonge teef die in opleiding is voor IPO I door Ger Heijnengen.


Noah is a very promising young female that is in training for IPO I by Ger Heijnengen.